ARAŞTIRMACI YAZAR CEZMİ ÇOBAN’IN 10. KİTABI 23 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE OKURLARIYLA BULUŞUYOR

 

Amiral Turgut Reis, Bodrum’un yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olarak Türk Denizcilik Tarihinde silinmez izler bırakmıştır. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’nın “Benden yeğdür!” diyerek yeteneğini övdüğü, Avrupalıların Dragut olarak tanıdığı Turgut Reis’in, Malta’da şehit oluşunun üzerinden 454 yıl geçmiş olmasına rağmen yaşamı ve Akdeniz’deki faaliyetleri üzerine kitaplar, makaleler yazılmaya; sempozyumlar, festivaller, çalıştaylar düzenlenmeye devam edilmekte ve Kuzey Afrika’dan Doğu Akdeniz’e, Adriyatik’ten Güney Avrupa Kıyılarına dek bıraktığı izleri takip etmek bugün de  mümkün olmaktadır.

“Bodrumlu Amiral Turgut Reis” kitabında, Turgut Reis ile ilgili bilgi edinmek isteyen her yaştan okur için veriler sunularak bir başvuru eseri ortaya koyabilmek ve kamuoyuna referans noktası belli ilk elden bilgilerin sunulması amaçlandı. Süreç içerisinde yapılacak yeni araştırmalar ve uluslararası işbirlikleri ile “Kolektif Bir Turgut Reis Biyografisi Oluşturma ve Her Yönü ile Turgut Reis’i Tanıtma ve Yaşatma” hedefimize bir adım daha yaklaşacağımızı umut etmekteyiz

Derleme, inceleme, araştırma sürecinde destek ve yardımlarını bir an olsun esirgemeyen Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras başta olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz, Belediye Birim Amirlerimiz, Koordinatörlerimiz ve Sorumlularımıza, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan mesai arkadaşlarıma, kitaba maddi ve manevi olarak destek veren Amiral Turgut Reis’in günümüzde yaşayan torunlarına

Hakkı Mandalinci, İsmihan Pekdemir, Numan Pekdemir, M. Sinan Pekdemir, Belkıs Deniz Pekdemir, Ali Haydar Pekdemir, Süleyman Mazı, Sündüs Telli Tengiz, Ali Yalçın Tengiz,     Dr. Yusuf Ziya Tengiz teşekkür ederim.

Ayrıca, 2008-2010 yılları arasında yaptığı “Turgut Reis” tablosunu kitabın kapağında kullanmama müsaade eden Azerbaycan Devlet Sanatçısı Sayın Refik Aziz’e, kitabın sunuş yazısını yazma ricamı kırmayan Cihan Yemişçi hocama, Ekin Ofset ve Yarımada Yayınları Sahibi Hüseyin Anıl, Başak Anıl ve ekip arkadaşlarına ve eşim Nilgün Özer Çoban’a kalbi teşekkürlerimi sunarım.

Eğer bu kitap; büyük denizcinin adına kurulması düşünülen “Amiral Turgut Reis Müzesi” projesinin gerçekleşmesine ufak da olsa bir katkı sunabilirse, en büyük mutluluğumuz olacaktır. Sevgi ve saygılarımla.

Kitabın Künyesi: Bodrumlu Amiral Turgut Reis, Yarımada Yayınları, Bodrum, 2019,          456 Sayfa.

NOT: Kitabımız, Turgut Reis’in ölüm yıldönümü olan 23 Haziran 2019 tarihinde okurları ile buluşacaktır.

#bodrum #amiral #turgutreis #karabağ #akçaalan #denizci #dragut #malta #akdeniz #ege #adalardenizi #mediterranean #aegean #cezmiçoban #yenikitapyeniheyecan

CEZMİ ÇOBAN

1985 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Muğla ve Bodrum’da sür­dürdü. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü dereceyle bitirdi. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda Bodrum Yarımadası ve yakın çevresinin yerel kültürü ve değerleri ile sözlü tarihini ele alan bildiriler sundu. Çeşitli gazete, dergi, bülten ve blog sayfalarında ilçe geneline ait araştır­ma-inceleme yazıları yayınlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü mezunu olan Çoban, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bodrum Kent Belleği Müzesi’nde çalışmakta ve araştır­malarını Bodrum ilçe merkezi ile çevre köy ve mahallelerinde sürdürmektedir.

YAYINLANAN KİTAPLARI:

Belleklerde Yaşayan Bodrum, 1. Baskı, İstanbul 2012; 3. Baskı, İstanbul 2018.

Muğla Bibliyografyası, Bodrum 2013. (Baskısı Tükendi)

Bodrum İlçesi Ağız Sözlüğü, İstanbul 2014. (Baskısı Tükendi)

Bodrum Denizcilik Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2015. (Baskısı Tükendi)

Altın Makas Gümüş Bıçak -1915 Doğumlu Emekli Zabıt Kâtibi Ali Özel’in Eski Bodrum Hatıraları -, İstanbul 2015. (Baskısı Tükendi)

Bodrum Halk Masalları, Ankara 2016. (Baskısı Tükendi)

Bodrum Belediye Başkanları, Bodrum 2016. (Baskısı Tükendi)

Bodrum Bibliyografyası, Bodrum 2017.

Milas Bibliyografyası, Bodrum 2019.

HAZIRLANMAKTA OLAN KİTAP PROJELERİ:

Bodrumlu Gazeteci Özer Barut’un Eski Bodrum Yazıları (1968-2011) –Hüseyin Anıl ile birlikte- (Basıma Hazır)

Bodrum’da İz Bırakanlar (Basıma Hazır)

Bodrum’u Yazanlar (Basıma Hazır)

Bodrum Efsaneleri (Basıma Hazır)

Bodrum Şiirleri (Basıma Hazır)

Karaova (Mumcular/Bodrum) Monografyası (Basıma Hazır)

Bodrum Manileri (Basıma Hazır)

Kurtuluş Savaşında Bodrum ve Bodrumlular

Bodrum Halkı’nın THK. Armağanı: Bodrum Tayyaresi

Bodrum Kent Haritaları (1420-2015)

Bodrum Süngercilik Tarihi Yazıları

Bodrum Antik Kentleri

Bodrum Basın Tarihi

Bodrum Eğitim Tarihi

B.B. Bodrumspor Tarihi

Bodrum Ticaret Odası Tarihçesi (1977-2017)

Türk Sineması’nda Bodrum

Seyyahların Gözünden Bodrum ve Milas

Bodrum-Milas Ulaşım Tarihi (Anılar, Belgeler ve Yol Hikâyeleri)

Avustralyalı Pilot Sir Charles Kingsford Smith ve Milas Hatıraları (1931)

Milas Masalları

Milas Efsaneleri

YAYINLANAN DİĞER ÇALIŞMALARI

 1. 1. “Bodrum İlçesi Üzerine Bir  Bibliyografya  Denemesi”, Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu Sempozyum Bildirileri (9-11 Mayıs 2011), Hazırlayanlar: Ahmet Özgiray-M. Akif Erdoğru, Müskebi Ofset, Bodrum, 2011, s.193-205.
 2. 2. “Milas İlçesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, Muğla Değerleri Sempozyumu, 26-28 Eylül 2013 / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Matbaası, Muğla, 2013, s.423-428.
 3. 3. “Liseli Heredotlar: Vekil Bir Tarih Öğretmeni’nin Bodrum Turgut Reis Lisesi’nde Yaptırdığı Yerel Tarih Araştırmaları  (2010 – 2011 Eğitim Öğretim Yılı)”,  Uluslararası Her  Yönüyle  Bodrum  Sempozyumu  30 Ekim – 1 Kasım 2013 Bildiriler, C. I,         Hazırlayanlar: M. Akif Erdoğru- Ahmet Özgiray, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma                ve Uygulama Merkezi Yayın No.6, İzmir, 2014, s. 287-294.
 4. 4. “Bodrum İlçesi Ağız Sözlüğü Üzerine Bir Deneme”, Bodrum Bülten Dergisi, Yıl: 17, Sayı: 166, Temmuz 2011, s. 28-30.
 5. 5. “Osmanlıdan Cumhuriyete Muğla İli Gazete ve Dergileri (1918-2011)”, Bodrum Bülten Dergisi, Yıl: 18, Sayı: 167, Ağustos 2011, s. 20-22.
 6. 6. “Ege’nin Son Aşığı Bodrum Hakimi Türküsünün Bestekarı: Mustafa Bacaksız”, Bodrum Bülten Dergisi, Yıl: 18, Sayı: 168,  Eylül  2011, s. 34-36.
 7. 7. “Navarin Deniz Savaşı Gazisi’nin Torunu Turgutreis’te Yaşayan Tarih:  Haris  Tengiz” , Bodrum  Bülten  Dergisi,  Yıl: 18,  Sayı: 169,  Ekim-Kasım  2011, s. 34-37.
 8. 8. “2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu (1-4 Kasım 2013), Tarih Okulu Dergisi (TOD), Yıl:7, Sayı: XVIII, Haziran 2014, s. 779-789.
 9. 9. “Deniz Kültürünün Yaşatılması ve Geleceğe Aktarılması Bağlamında Müzelerin Önemi: ‘Bodrum Deniz Müzesi Örneği’, Bilim ve Kültür – Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi -, Sayı:6, Eylül 2014, 23-32.
 10. 10. “Yazılı ve Sözlü Kaynakların Anlatımı ile Turgutreisli Bir Deniz Şehidi: Emin Süzen (1931-1953)”, Kesit Akademi Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Aralık 2015, s.86-104.
 11. 11. “Bodrum Halı ve Kilimlerinde Kullanılan Motif Adları”, Bodrum Haber 48 Gazetesi, 26.02.2014, s. 4.
 12. 12. “Karatoprak’tan Turgutreis’e, Bir Belediye Bir Başkan Hüseyin Süzen, Bodrum Haber 48 Gazetesi, 05.03.2014, s. 6.
 13. 13. “Bodrum Logo’sunun 40 Yıllık Öyküsü (1975-2015), Çökertme Gazetesi, 29.11.2015, s.8.
 14. 14. “Bodrum Kalesi’ni Fetheden Kaptan-ı Derya Palak Mustafa Paşa”, Merhaba Gazetesi Akademik Sayfalar, Cilt: 16, Sayı: 2, 3 Şubat 2016 Çarşamba, s. 23-26.

HAKKINDA ÇIKAN YAZILAR:

 1. A. Ali Abbas Çınar, “Muğla’da Genç Bir Araştırmacı: Cezmi Çoban”, Muğla Devrim Gazetesi, Yıl:54, 11.12.2013, s.5.
 2. B. Erol Ünal, “Yaşayan Bodrum Sanatçıları Ansiklopedisi”, Posta Gazetesi Bodrum Eki, 04.01.2014, s. 7.
 3. C. Erol Ünal, “Cezmi Çoban’dan Bodrum Sözlüğü”, Posta Gazetesi Bodrum Eki, 12.07.2014, 2.
 4. D. “Bodrum Rotary Meslek Hizmetleri Ödülleri Sahiplerini Buldu”, Gazete Milas, 22.11.2014, s.2.
 5. E. “Bodrum Denizcilik Tarihi Kitaplaştı”, Art Ajanda Bodrum Dergisi, Ekim 2015, s.24.
 6. F. Şevket Kaan Gündoğdu, “Genç Bir Bodrum Araştırmacısı: Cezmi Çoban”, Erciyes Dergisi, Yıl:39, Sayı:463, Temmuz 2016, s. 25-28.

BELGESEL FİLM ve METİN YAZARLIĞI

“Ege’nin Son Aşığı: Mustafa Bacaksız”, (16.23)  TRT Belgesel Ödülleri 2011 Katılımcısı. Yönetmen: Hasan Cingiz