BODRUM MİMARLIK KİTAPLIĞI 27 ARALIKTA 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ ARAŞTIRMACI-YAZAR CEZMİ ÇOBAN’I AĞIRLAYACAK

Yaşamını Bodrum’da sürdüren araştırmacı-yazar Cezmi Çoban; Bodrum konulu yedinci kitabı olan “Bodrum Bibliyografyası”nı 27 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 18.30’da Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nda imzalayacak.

İmza öncesi “Bodrum Kentinin Belleğine Yolculuk: Anılar-Belgeler-Hikayeler”          adını taşıyan 45 dakikalık bir sunum yapacak olan yazar, Bodrum Yarımadası              genelinde gerçekleştirdiği yerel tarih çalışmaları ve Bodrum tarihinde yer alan önemli       olaylar hakkında kısa bilgileri ilgililerle paylaşacak.

Bodrum kenti üzerine yazılmış yerli ve yabancı kaynakların künye bilgilerini derleyerek bir araya getiren yazar “Bodrum Bibliyografyası kitabında; Bodrum ilçe merkezi ile çevre        köy ve mahallelerinin mimari yapısı, yöresel mutfağı ve yemekleri,  adalardan göç hikâyeleri         ve mübadele hatıraları, yerel folkloru, masalları, köy yaşamı, el sanatları, yerel ağzı                 ve kullanılan yöresel sözcükleri, basın tarihinde iz bırakanları ve yerel gazeteleri, süngercilik ve balıkçılık faaliyetleri, Osmanlı arşivlerinde yer alan Bodrum belgeleri, iklimi, arazi           ve toprak yapısı, antik kentleri, eğitim, spor, ekonomi tarihi, değirmenleri, sarnıçları, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi veren kaynakları tanıtmaktadır.

Çoban, kitabına yazdığı önsözde; 23 Kütüphane ve kişisel kitaplıklara yer alan 115 dergi,            56 yerel ve ulusal gazeteleri taradığını, bunun sonucunda da Bodrum Yarımadasına                   ait 1.700  yazılı kaynağa ulaştığını ifade etmektedir.

Yazılı bir Bodrum Belleği niteliğinde olan “Bodrum Bibliyografyası”; Bodrum yerel değerlerinin tanıtılması ve geleceğe taşınması adına her Bodrumlunun evinde olması gereken kaynak bir çalışma niteliğindedir.

Bodrum Mimarlık Kitaplığı, Bodrum kent yaşamına ve sosyal belleğe katkı sunmaya devam edecek.

Yazar Hakkında: 1985 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Muğla ve Bodrum’da sürdürdü. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü dereceyle bitirdi. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda Bodrum’u ele alan bildiriler sunarak; çeşitli gazete, dergi,  bülten ve blog sayfalarında yöreye ait  araştırma – inceleme yazıları yayın­landı. Haziran 2017’de Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümünden mezun oldu. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde çalışan yazar, araştırmalarını Bodrum ilçesi başta olmak üzere Muğla il genelinde sürdürmektedir.

Yayınlanan Kitapları:

Belleklerde Yaşayan Bodrum, (2012) Muğla Bibliyografyası, (2013) Bodrum İlçesi Ağız Sözlüğü, (2014) Bodrum Denizcilik Tarihi Araştırmaları, (2015) Altın Makas Gümüş Bıçak – 1915 Doğumlu Emekli Zabıt Kâtibi Ali Özel’in Eski Bodrum Hatıraları – (2015) Bodrum Halk Masalları, (2016) Bodrum Belediye Başkanları, (2016) Bodrum Bibliyografyası, (2017)