YENİLENEBİLİR ENERJİNİN MERKEZİ TÜRKİYE: SANİYEDE ŞARJ, HAYAL OLMAKTAN ÇIKIYOR

Dünyada en büyük sorun enerjiyi depolamak ve doğal enerjiler için depolama çözümleri bulmak. Diğer yandan uzun şarj süreleri ve kısa sürede tüketim özellikle elektrikli araç teknolojisinin hızlı gelişmesinin önünde en büyük engel. Tüm dünya pil ve şarj teknolojileri üzerine yoğunlaşırken, yakın gelecekte saniyeler içinde şarj olmaları ve daha uzun süre dayanabilmeleri mümkün görünüyor. Ülkemiz de bu gelişmelere katkı sunan ülkeler arasında.

Türkiye’nin lider ülke olmak için yoğunlaştığı yenilenebilir enerji, yeşil dostu bir teknoloji. Yenilenebilir enerji ile iklim değişikliğinin önüne geçilerek, dünyayı daha yaşanabilir halde tutma amaçlanıyor.

Türkiye’nin yerli yeniliğini temsil eden MMG Ar Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde  “Enerjinin Depolanması ve Yeni Nesil Batarya Teknolojileri” sektörünün liderleri konuşacak.

Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu ve yatırımların artmaya başladığı “Enerjinin Depolanması Ve Yeni Nesil Batarya Teknolojileri” hakkında, aynı konu başlığında düzenlenecek panel, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şen’in oturum başkanlığında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can, EPDK Elektrik Dairesi’nden Afşin Burak Bostancı, GE İnovasyon Lideri Ussal Şahbaz, GER Partners Strateji ve Araştırma Direktörü Emin Emrah Danış’ın katılımıyla yapılacak.

Bütün dünyanın enerji altyapısını değiştirmeyi hedefleyen yeni nesil bataryalar, rüzgar ve güneş santrallerinde enerji depolama sistemleri ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji ihaleleriyle yapmak istedikleri üzerinde durulacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN MERKEZİ TÜRKİYE

Özellikle son günlerde yenilebilir enerjinin depolanması ve ihtiyaç halinde kullanılması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’yi yenilebilir enerjinin merkezi yapmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Hedef, milyarlarca dolarlık ekonomi oluşturularak geleceğin en büyük güçlerinden biri olacak yenilebilir enerjinin merkezinde yer almak. Yenilenebilir enerjinin depolanabilmesi çevre doğru yeşil teknolojilerinin kullanımının önünü açacak. Yeşil teknolojilerin kullanımının arttırılmasıyla ile iklim değişikliğinin durdurularak, özellikle son yıllardaki iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin azalması öngörülüyor.

DÜNYA OTOMOBİLLERİN DAHA ÇOK GİDEBİLMESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Dünyada birçok otomotiv üreticisi, elektrikli ve hibrit araçlar konusunda yoğun bir şekilde Ar-Ge çalışmaları yaparken Türkiye’de de elektrikli ve hibrit araçlar üzerinde benzer çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların odağında ise elektrikli araçlar için “enerji verimliliği yüksek, maliyeti düşük” batarya ve enerji yönetim sistemlerinin geliştirilmesi geliyor. Batarya Yönetim Sistemleri (BYS), hem bataryanın verimli ve güvenli kullanımını sağlaması hem de araçların güvenliğini riske atmayacak şekilde tasarlanmasını gerektiriyor. Son yıllarda ulusal destekler başta olmak üzere ülkemizde de bu konuda girişimler olmaya başladı. Zirve bu girişimlerin nasıl ticarileşip, ülkemizde katma değerli sektör haline gelmesi ile ilgili alt yapılar ve yol haritası tartışılacak. Ayrıca uluslararası pazarlarda bu ürünlerin kabul görebilmesi için uluslararası arenada ülke olarak sertifikasyonda öz yeterliliği nasıl kazanacağız o da konuşulacak.

  1. MMG AR-GE İNOVASYON ZİRVESİ ve SERGİSİ hakkında

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak 2. MMG AR-GE İNOVASYON ZİRVESİ ve SERGİSİ, 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı himayelerinde; Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, DEİK ve TOKİ’nin katkılarıyla yapılan 2. MMG AR-GE İNOVASYON ZİRVESİ’nde alanlarında yetkili ve yetkin isimleri yerli yenilik için Ar-Ge ve inovasyonu konuşacak. 2. MMG AR-GE İNOVASYON SERGİSİ’nde ise, Türkiye’nin yerli yeniliklerini temsil eden milli ve yerli ürünler, projeler sergilenecek. Katılım için, etkinliğin resmi sitesi ArGeZirvesi.com sitesinden ücretsiz kayıt yaptırmak mümkün