NUTRAXIN’İN EKLEM AĞRILARININ GİDERİLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRDİĞİ ÜRÜNÜ “ARTROFLEX” İN GÜCÜ İLE TANIŞIN!

Vitamin ve mineral besin takviyesi konusunda Türkiye’nin önde gelen markası Nutraxin’in osteoartrit başta olmak üzere eklem ağrılarının görüldüğü durumlarda ve yoğun tempoda spor yapanlarda; eklem hasarının oluşmasını ve ilerlemesini yavaşlatmak , ortaya çıkan eklem ağrının azalması ve giderilmesi için geliştirdiği  Artroflex, içeriğinde yer alan özel formülasyon ve etki mekanizması ile kendini kanıtlamış bir ürün olma özelliği taşıyor.

Eklem ağrılarının temel nedeni eklem içerisindeki kıkırdak dokunun hasar görmesidir. Kıkırdak dokudaki bu hasar önceden geçirilmiş veya ani bir travmaya bağlı olarak gelişebileceği gibi çeşitli hastalıklar (Romatoid artrit, Osteoartrit (OA) yani kireçlenme, gut vb.) nedeniyle de oluşabilir. OA’nın risk faktörleri arasında ileri yaş, şişmanlık, ani ve/veya önceden geçirilmiş eklem yaralanmaları öne çıkmaktadır. OA en sık diz, kalça, el bileği ve omurga eklemlerinde görülür. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden iki kat fazladır. Hastalar genellikle eklemlerde şişlik, kronik eklem ağrısı ve hareket kısıtlılığından yakınırlar.

Günümüzde ağrıyı hafifletmek için ağrı kesici ilaçlar kullanılmakta, eklem yerine sıcak/soğuk uygulaması yapılmakta ve fizik tedavi ile hastalığın ilerlemesi önlenmeye çalışılmaktadır. Fakat bu tür zorlayıcı kronik ağrılarda ağrı kesicilerin uzun süre kullanımı aşağıdaki sebeplerle bazı olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir:

  • Hastalarda ağrı eşiğini düşürdüğünden (ilaca tolerans geliştiğinden) bir süre sonra ağrı kesiciler eskisi kadar etkili olmamaya başlar. Daha yüksek doz ağrı kesiciyi daha sık aralıklarla kullanmak da çözüm değildir.
  • Uzun dönem ağrı kesici kullanmaya bağlı böbreklerde, karaciğerde ve midede farklı problemler ortaya çıkabilir. Yani kullanılan ilacın yan etkileri daha belirgin hale gelerek hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Nadiren de olsa hayatı tehdit edici durumlara neden olabilmektedir.

Ağrının yönetilmesi için deneysel ve klinik çalışmalar sonucu güvenliliği ve etkinliği  doğrulanmış bitkisel ve gıda kaynaklı ürünlerin kullanımı doktor ve eczacılar tarafından her geçen gün daha fazla önerilmektedir.

Artroflex , içeriğinde yer alan özel formülasyon ve etki mekanizması ile OA’li hastalarda oluşan eklem ağrısını azaltmada ve hasar görmüş kıkırdak dokuyu onarmada kendini kanıtlamış bir üründür.

Yapılan deneysel çalışmada (deney hayvanları kullanılarak yapılan çalışmalar) sıçanların diz ekleminde meydana gelen kıkırdak doku hasarının Artroflex, uygulaması sonucunda gerilediği moleküler biyolojik ve histopatolojik analizlerle kanıtlanmıştır. Öyle ki,  Artroflex uygulaması yapılan deney grubunda hayvanlarda kıkırdak dokuda bozulmaya ve ödeme yol açan TNF-alfa ile IL-1a’nın sentezinde ciddi oranda azalma tespit edilmiştir. Bu moleküller, dokularda biriktiğinde inflamasyona (yangı) neden olarak kızarıklık, yanma, ödem ve ağrıya neden olurlar.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilimdalı’ nda yapılan klinik çalışmada (İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda) sadece Artroflex kullanan OA’li hastaların ağrılarında diğer gruplara göre klinik olarak anlamlı ölçüde azalma görülmüştür. Aynı çalışmada Artroflex’in hastalarda herhangi bir yan etkisi gözlenmemiştir. Artroflex’in bileşimi (H. Procumbens (Şeytan Pençesi) kök ekstratı ve Bromelain’in yanı sıra Glukozamin HCL, Kondroitin sülfat ve MSM (Metilsülfonilmetan) kombinasyonu), hücrelerde bulunan TNF-alfa ve Interlökinlerin (IL) sentezini azaltmaktadır. TNF-alfa ve IL’deki azalmaya bağlı olarak kıkırdak dokuda hasar meydana getiren inflamasyon (yangı) gerileyerek dokunun kendi kendini onarması desteklenmektedir.

Ağrı kesici ve onarıcı etkinliğinin yanı sıra yapılan bilimsel araştırmalara göre herhangi bir yan etkisinin de gözlenmemesi, OA’li hastaların tedavisinde Artroflex’in hasta-dostu bir seçenek haline getirmiştir.